Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Kultura Współczesna : teoria, interpretacje, krytyka

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.6 Culture and religion studies

Journal unique ID

484055

Publisher name

Narodowe Centrum Kultury

Editorship

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Domains

PL Kultura i sztuka

ISSN

1230-4808

eISSN

2300-1704

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna

Comments

Czasopismo o statusie kwartalnika naukowego o wyraźnie kulturoznawczym rodowodzie, wpisuje się w najbardziej aktualne dyskusje poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom okołokulturowym, jest otwarte na środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą. Kwartalnik wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – na początku przez Instytut Kultury, a następnie od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Od 2006 jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. "Języczkiem uwagi" czasopisma są analizy najnowszych zjawisk i procesów zachodzących w kulturze, zarówno polskiej, jak i powszechnej, oraz ich szerokie odniesienia historyczne, cywilizacyjne, społeczne. Pierwotną wersją każdego numeru pisma jest wersja drukowana.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 40.0 ---