Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Proceedings of the Nutrition Society

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.6 Learning about culture and religion
2.4 Biomedical engineering
3.1 Pharmaceutical science
3.2 Medical science
3.4 Health education
4.3 Food and nutrition technology

Journal unique ID

16560

Publisher name

The Nutrition Society by Cambridge University Press

ISSN

0029-6651

eISSN

1475-2719

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/information

Comments

Proceedings of the Nutrition Society publikuje artykuły i streszczenia prezentowane przez członków i zaproszonych prelegentów na spotkaniach naukowych The Nutrition Society. Czasopismo stanowi nieoceniony zapis prowadzonych obecnie badań naukowych, przyczyniając się do „naukowych badań żywienia i jego zastosowania w utrzymaniu zdrowia ludzi i zwierząt”. Czasopismo dedykowane jest przede wszystkim naukowcom, badaczom i pracownikom praktyki klinicznej w zakresie żywienia ludzi i zwierząt oraz pokrewnych dziedzin. Czasopismo indeksowane w WoS, Scopus.

Unified list of scientific journals 2013-2016

40

Journal years