Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Relacje porządkujące naczelny poziom Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System kierowania bezpieczeństwem narodowym
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

321

Signature of printed version

A/107

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2016

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor