Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System zapewnienia jakości umundurowania i wyekwipowania żołnierzy wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Ekwipunek wojskowy
  • Mundury
  • Polska
  • Wojska lądowe
Abstract

PL Streszczenie zwarte w pracy.

Number of pages

295

Signature of printed version

A/625 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 223-295.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor