Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo lotniczych przewozów pasażerskich : aneks do rozprawy

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Transport pasażerski
  • Transport powietrzny
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

230

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/607 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 209-222.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor