Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo lotniczych przewozów pasażerskich : aneks do rozprawy

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Transport pasażerski
  • Transport powietrzny
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

230

Signature of printed version

A/607 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 209-222.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor