Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wsparcie inżynieryjne 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w aspekcie uwarunkowań strukturalnych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
  • Wsparcie inżynieryjne
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

297

Signature of printed version

A/485 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor