Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Edukacja obronna uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

323

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/496+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 215-225

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor