Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Integracja systemu rozwoju zawodowego oficerów korpusu osobowego logistyki wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Korpus osobowy wojska
  • Logistyka wojskowa
  • Przydatność zawodowa
  • Polska
  • Stany Zjednoczone
  • Francja
  • Niemcy
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy.

Number of pages

225

On-line catalog

A/495+CD

Comments

Bibliografia na stronach 173-180

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor