Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Integracja systemu rozwoju zawodowego oficerów korpusu osobowego logistyki wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Korpus osobowy wojska
  • Logistyka wojskowa
  • Przydatność zawodowa
  • Polska
  • Stany Zjednoczone
  • Francja
  • Niemcy
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy.

Liczba stron

225

Katalog on-line

A/495+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 173-180

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor