Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Stacjonarna logistyka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wobec wyzwań zaopatrywania wojsk w rejonie odpowiedzialności regionalnej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Obszar odpowiedzialności
  • Zaopatrzenie wojsk
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

204

Signature of printed version

A/424+CD

Comments

Bibliografia na stronach 147-155

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor