Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo lotniczych przewozów pasażerskich : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Transport pasażerski
  • Transport powietrzny
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

238

Signature of printed version

A/606 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor