Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Efektywne zagospodarowanie zbędnego sprzętu i wyposażenia Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Gospodarka wojskowa
  • Majątek wojskowy
EN
  • Military economy
  • Military property
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

239

Signature of printed version

A/318 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 185-193.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor