Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska : załączniki

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Ministerstwo Infrastruktury (Polska)
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Transport
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

153

Signature of printed version

A/104

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000193

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor