Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Strategia jako narzędzie polityki bezpieczeństwa i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Polska
EN
  • National security
  • Security strategy
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy.

Number of pages

265

On-line catalog

A/378 + CD

Comments

Bibliografia na stronach 213-225.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor