Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Strategia jako narzędzie polityki bezpieczeństwa i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Polska
EN
  • National security
  • Security strategy
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

265

Katalog on-line

A/378 + CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 213-225

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2017

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor