Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rola dyplomacji obronnej w kształtowaniu i realizacji polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dyplomacja wojskowa
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

283

Signature of printed version

A/353+CD

Comments

Bibliografia na stronach 253-276

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor