Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Doskonalenie współczesnych form i metod rekrutacji oraz selekcji kadr do Policji: rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Kadry
  • Policja
  • Polityka
  • Zatrudnienie
Number of pages

186

Signature of printed version

A/350 + CD

Comments

Bibliografia na stronach 156-167

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor