Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Użycie wojsk OPL SZ RP w działaniach militarnych prowadzonych poniżej progu wojny w systemie bezpieczeństwa powietrznego państwa : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Wojska obrony przeciwlotniczej
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

204

Signature of printed version

A/344+CD

Comments

Bibliografia na stronach 194-202

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Obrony Narodowej

Obtained title

Doktor