Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System Powiadamiania Ratunkowego w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • System powiadamiania ratunkowego
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

341

On-line catalog

A/345

Comments

Bibliografia na stronach 303-318

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor