Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Służby specjalne RP w kreowaniu bezpieczeństwa surowcowego Polski : załącznik do rozprawy doktorskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Polityka gospodarcza
  • Służby Specjalne
  • Polska
Number of pages

608

Signature of printed version

A/2754

Research project title

Załącznik do rozprawy doktorskiej

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

22.09.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor