Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Służby specjalne RP w kreowaniu bezpieczeństwa surowcowego Polski : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | [ 2 ] Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Polityka gospodarcza
  • Służby specjalne
  • Polska
Number of pages

455

Signature of printed version

A/2753+CD ROM

Research project title

Rozprawa doktorska

First review

Hubert Królikowski

Second review

Bernard Wiśniewski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

22.09.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor