Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rozwijanie zdolności bojowych Zadaniowego Zespołu Bojowego Wojsk Specjalnych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Wojska specjalne
  • Zdolność bojowa
  • Zespoły bojowe
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

333

Signature of printed version

A/474 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor