Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Działania na rzecz minimalizowania przestępczości w wojsku w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie | [ 2 ] Akademia Marynarki Wojennej

Language

polish

Keywords
PL
  • Wojsko
  • Przestępczość w wojsku
  • Prawo karne wojskowe
  • Sądownictwo wojskowe
  • Polska
Number of pages

345

Signature of printed version

A/2376 + CD-ROM

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__autor_Ciepierska+Ewa&sort=byscore&view=2

First review

Jarosław Kostrubiec

Second review

Piotr Płonka

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

21.01.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor