Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Gminny system bezpieczeństwa : rozprawa doktorska : załączniki

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Gmina (adm.)
  • Samorząd terytorialny
  • System wczesnego ostrzegania
  • Polska
Number of pages

125

Signature of printed version

A/2589

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor