Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Svalbard w warunkach rywalizacji światowych mocarstw o wpływy w Arktyce w kontekście polskiej polityki bezpieczeństwa : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • NATO
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Traktat spitsbergeński (1920)
  • Współzawodnictwo
  • Antarktyda
  • Polska
  • Świat
Number of pages

557

Signature of printed version

a/2499 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 530-556.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor