Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metody i narzędzia przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zastosowania improwizowanych urządzeń wybuchowych w aspekcie operacji w Afganistanie : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • NATO
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Konflikty zbrojne
  • Operacje pokojowe
  • Pojazdy wojskowe
  • Żołnierze
  • Afganistan
  • Polska
Number of pages

313

Signature of printed version

A/2492 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 277-292.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor