Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza porównawcza bezpieczeństwa energetycznego Trzeciej Rzeszy oraz współczesnych Chin w zakresie ropy naftowej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
 • Badania porównawcze
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
 • Bezpieczeństwo i wojskowość ;
 • Gospodarka
 • Ekonomia
 • Finanse
 • Historia
 • Ropa naftowa
 • Trzecia Rzesza (1933-1945)
 • Chiny
 • Niemcy
 • Akademia Sztuki Wojennej
Number of pages

460

Signature of printed version

A/2493+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 408-438.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor