Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Płynność i retencja oficerów na przykładzie 15 Brygady Zmechanizowanej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego
  • Jednostki wojskowe
  • Oficerowie (wojsk.)
  • Płynność kadr
  • Ruchliwość społeczna
  • Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie ; okolice)
Number of pages

252

Signature of printed version

A/2490 + CD-ROM

On-line catalog

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk21002699

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 210-219.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor