Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w resorcie obrony narodowej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Agencja Mienia Wojskowego
  • Gospodarka mieszkaniowa
  • Mienie wojskowe
  • Mieszkania
  • Zarządzanie
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

200

Signature of printed version

A/470

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor