Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie bezpieczeństwem przewozu drogowego towarów dużego ryzyka w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Transport drogowy
  • Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (1957)
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Polska
  • Europa
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

284

Signature of printed version

A/2368 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 255-260.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor