Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zarządzanie bezpieczeństwem przewozu drogowego towarów dużego ryzyka w Polsce : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Transport drogowy
  • Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (1957)
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Polska
  • Europa
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

284

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2368 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 255-260.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor