Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kierunki zmian w wojskach specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wyzwań i zagrożeń : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły specjalnego przeznaczenia
  • Wojska specjalne
  • Polska
Number of pages

417

Signature of printed version

A/2153 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor