Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przygotowanie i funkcjonowanie żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożenia podczas misji stabilizacyjnych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
  • NATO
  • Zawodowa służba wojskowa
  • Misje pokojowe
  • Działania wojsk poza granicami kraju
  • Polska
  • Afganistan
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

321

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2370 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 261-269.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor