Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przygotowanie i funkcjonowanie żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożenia podczas misji stabilizacyjnych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
  • NATO
  • Zawodowa służba wojskowa
  • Misje pokojowe
  • Działania wojsk poza granicami kraju
  • Polska
  • Afganistan
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

321

Signature of printed version

A/2370 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 261-269.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor