Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo publiczne w percepcji mieszkańców obszarów przygranicznych Polski Wschodniej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Regiony przygraniczne
  • Polska
Number of pages

266

Signature of printed version

A/2159 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor