Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej nadzorowanej przez administrację samorządową : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Antyterroryzm
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zwalczanie
  • Polska
  • Europa
Number of pages

248

Signature of printed version

A/2176 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor