Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej nadzorowanej przez administrację samorządową : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Antyterroryzm
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zwalczanie
  • Polska
  • Europa
Liczba stron

248

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2176 + CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor