Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo radiologiczne Polski w aspekcie wyzwań i zagrożeń związanych z istniejącymi i planowanymi obiektami jądrowymi : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo jądrowe
  • Ochrona przed skażeniami
  • Ochrona radiologiczna
  • Polska
Liczba stron

247

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2357 + CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor