Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ zmian w środowisku bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na jej siły powietrzne : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły powietrzne
  • Rosja
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

215

Signature of printed version

A/592 + CD-ROM

On-line catalog

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18004913

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor