Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ zmian w środowisku bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na jej siły powietrzne : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły powietrzne
  • Rosja
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

215

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/592 + CD-ROM

Katalog on-line

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18004913

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor