Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Użycie lotnictwa Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej na akwenie Morza Bałtyckiego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Lotnictwo morskie
  • Marynarka wojenna
  • Bałtyk
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

244

Signature of printed version

A/457 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor