Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rozwój infrastruktury transportu samochodowego w Polsce jako element poprawy bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Infrastruktura drogowa
  • Innowacje
  • Inteligentne systemy transportowe
  • Polska
  • Szewcja
  • Niemcy
  • Wielka Brytania
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

240

Signature of printed version

A/1210+CD

Comments

Bibliografia na stronach 272-299

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktorat