Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Prywatyzacja bezpieczeństwa narodowego Polski w sektorach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa militarnego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Prywatyzacja
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

334

Signature of printed version

A/1207

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 205-213

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor