Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Prywatyzacja bezpieczeństwa narodowego Polski w sektorach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa militarnego : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Prywatyzacja
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy.

Number of pages

334

Signature of printed version

A/1207

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tytul_Prywatyzacja+bezpiecze%C5%84stwa+narodowego+Polski+w+sektorach+cyberbezpiecze%C5%84stwa+i+bezpiecze%C5%84stwa+militarnego+%3A+rozprawa+doktorska+&sort=byscore&view=1

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 205-213.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor