Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Prywatyzacja bezpieczeństwa narodowego Polski w sektorach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa militarnego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Prywatyzacja
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

334

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/1207

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 205-213

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor