Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Uwarunkowania przygotowania dowództwa batalionu chemicznego Grupy Zadaniowej Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (GZ OPBMR) do zestawu Sił Odpowiedzi NATO : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Batalion (wojsk.)
  • Broń chemiczna
  • Obrona przed bronią masowego rażenia
  • Siły zbrojne
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

252

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/1206

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 223-229

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor