Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Uwarunkowania przygotowania dowództwa batalionu chemicznego Grupy Zadaniowej Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (GZ OPBMR) do zestawu Sił Odpowiedzi NATO : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Batalion (wojsk.)
  • Broń chemiczna
  • Obrona przed bronią masowego rażenia
  • Siły zbrojne
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

252

Signature of printed version

A/1206

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 223-229

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor