Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Organizacja stanowisk dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych poziomu taktycznego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Centrum dowodzenia
  • Działania taktyczne
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Stanowiska i punkty dowodzenia
  • Polska
  • Stany Zjednoczone (USA
  • Niemcy
  • Wielka Brytania
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

310

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/1205+CD

Uwagi

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 279-286

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor