Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Organizacja stanowisk dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych poziomu taktycznego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Centrum dowodzenia
  • Działania taktyczne
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Stanowiska i punkty dowodzenia
  • Polska
  • Stany Zjednoczone (USA
  • Niemcy
  • Wielka Brytania
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

310

Signature of printed version

A/1205+CD

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 279-286

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor