Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Straż Graniczna wobec zjawiska nielegalnych migracji : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Straż Graniczna
  • Przekroczenie granicy nielegalne
  • Migracje
  • Regiony przygraniczne
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

260

Signature of printed version

A/908+CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 187-194

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor