Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Straż Graniczna wobec zjawiska nielegalnych migracji : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Straż Graniczna
  • Przekroczenie granicy nielegalne
  • Migracje
  • Regiony przygraniczne
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

260

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/908+CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 187-194

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor