Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Operacje reagowania kryzysowego w świetle koncepcji strategicznej NATO : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Strategia
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

205

Signature of printed version

A/791+CD

Comments

Bibliografia na stronach 154-160

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor