Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Operacje reagowania kryzysowego w świetle koncepcji strategicznej NATO : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Strategia
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

205

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/791+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 154-160

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor