Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Realizacja procesu obsługi naziemnej na lotnisku Chopina w Warszawie : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Lotniska
  • Organizacja
  • Obsługa i eksploatacja
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

370

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/789+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 277-294

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor