Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Realizacja procesu obsługi naziemnej na lotnisku Chopina w Warszawie : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Lotniska
  • Organizacja
  • Obsługa i eksploatacja
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

370

Signature of printed version

A/789+CD

Comments

Bibliografia na stronach 277-294

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor