Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Profilaktyka przestępczości jako podstawa bezpieczeństwa społeczności lokalnych w działaniach policji na przykładzie województwa wielkopolskiego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Prewencja kryminalna
  • Społeczności lokalne
  • Województwo wielkopolskie
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

255

Signature of printed version

A/784+CD

Comments

Bibliografia na stronach 168-178

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktorat