Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Profilaktyka przestępczości jako podstawa bezpieczeństwa społeczności lokalnych w działaniach policji na przykładzie województwa wielkopolskiego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Prewencja kryminalna
  • Społeczności lokalne
  • Województwo wielkopolskie
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

255

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/784+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 168-178

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktorat