Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Środki masowego przekazu
  • Patriotyzm
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

272

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/756+CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 247-254

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor