Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Środki masowego przekazu
  • Patriotyzm
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

272

Signature of printed version

A/756+CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 247-254

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor