Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Przygotowania obronne państwa
  • Obronność państw
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • System obrony państwa
  • Oragnizacje pozarządowe
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

358

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/749 + CD

Uwagi

Bibliografia przy rozdziałach i na stronach 329 -353, 357 -358

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor