Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Przygotowania obronne państwa
  • Obronność państw
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • System obrony państwa
  • Oragnizacje pozarządowe
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

358

Signature of printed version

A/749 + CD

Comments

Bibliografia przy rozdziałach i na stronach 329 -353, 357 -358

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor