Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zjawisko nielegalnej migracji z państw sąsiedzkich Strefy Schengen do Polski : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Nielegalni imigranci
  • Kraje strefy Schengen
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

267

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/741+2 CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 261-266

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor