Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zjawisko nielegalnej migracji z państw sąsiedzkich Strefy Schengen do Polski : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Nielegalni imigranci
  • Kraje strefy Schengen
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

267

Signature of printed version

A/741+2 CD

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 261-266

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor