Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo geopolityczne Polski w ujęciu systemowym : aspekty metodologiczne : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Geopolityka
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

269

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/723+CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 249-266

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor