Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Sektor paliwowy a bezpieczeństwo energetyczne Polski : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Paliwa
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

241

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/690

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, netografia strony 227-241

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor