Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Sektor paliwowy a bezpieczeństwo energetyczne Polski : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Paliwa
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

241

Signature of printed version

A/690

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, netografia strony 227-241

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor