Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zdolności wojskowych jednostek odbudowy w zakresie wsparcia społeczności lokalnych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

290

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/907 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 219-221.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor