Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zdolności wojskowych jednostek odbudowy w zakresie wsparcia społeczności lokalnych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

290

Signature of printed version

A/907 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 219-221.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor