Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo transgraniczne zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na przykładzie Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Granice
  • Straż graniczna
  • Polska
Number of pages

216

Signature of printed version

A/906 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 198-203.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor