Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo transgraniczne zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na przykładzie Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Granice
  • Straż graniczna
  • Polska
Liczba stron

216

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/906 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 198-203.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor